Πωλήσεις και Εκδόσεις Βιβλίων

Για να προμηθευτείτε βιβλία επικοινωνήστε με το CeMS στα τηλέφωνα: 210-9248356 ή στο email cemsth@cems.gr.

1) Βιβλίο: Mάνατζμεντ-Αποτελεσματική Διοίκηση

Εκδόσεις CeMS (Έκδοση Γ’, σελ. 649)

Συγγραφέας: Καθηγητής Χαράλαμπος Κ. Κανελλόπουλος

Οι προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα σύγχρονα στελέχη στο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον των επιχειρήσεων έχουν καταστήσει την ανάγκη για αποτελεσματικό μάνατζμεντ πιο επιτακτική παρά ποτέ. Ο γνωστός, για θέματα διοίκησης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς κύριος Χαράλαμπος Κ. Κανελλόπουλος προσπάθησε στο βιβλίο αυτό να συσσωρεύσει την πολύτιμη και διεθνή ακαδημαϊκή και επαγγελματική του εμπειρία πάνω στην επιστήμη (ή τέχνη θα έλεγε κανείς) του μάνατζμεντ. Ο τόμος αυτός των 649 σελίδων αποτελεί πραγματικά έναν χρήσιμο οδηγό τόσο για διοικητικά στελέχη, τα οποία δεν έτυχε να έχουν κάποια τυπική εκπαίδευση πάνω στο τόσο σπουδαίο θέμα της διοίκησης, όσο και για έμπειρα στελέχη που επιθυμούν τη συνεχή επιμόρφωσή τους λόγω των συχνών και γρήγορων αλλαγών στο χώρο του μάνατζμεντ. Ακόμα, το βιβλίο απευθύνεται και σε σπουδαστές ανώτερων και ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας ανεξάρτητα από τον κλάδο που ακολουθούν και σε όσους έχουν σπουδάσει άλλες επιστήμες ή στο εξωτερικό και χρειάζονται την ελληνική ορολογία. Δεδομένου ότι μετά το τέλος των σπουδών τους θα εισέλθουν κι αυτοί στην παραγωγική διαδικασία και θα κληθούν πιθανότατα κάποτε να συντονίσουν μια ομάδα ανθρώπων η απόκτηση αρχών και μεθόδων του σύγχρονου μάνατζμεντ θα τους ωφελούσε πολύ. Περιεκτικό και επιστημονικό το βιβλίο αυτό καλύπτει ένα μεγάλο εύρος θεμάτων από τις εισαγωγικές έννοιες του μάνατζμεντ μέχρι τα τρία βασικά διοικητικά καθήκοντα σε όλους τους οργανισμούς: τη διοίκηση εργασίας και οργανισμών, τη διοίκηση ανθρώπων και τη διοίκηση παραγωγικών συστημάτων. Το βιβλίο κλείνει με την παρουσίαση της σύγχρονης επιχειρηματολογίας στο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων. Η δομή του βιβλίου αποτελεί ένα πρόσθετο βασικό πλεονέκτημα. Η συστηματική του προσέγγιση βοηθά τον αναγνώστη να μη «χαθεί» μέσα στον τεράστιο όγκο πληροφοριών που εμπεριέχει. Χωρισμένο σε ενότητες ενδιαφέροντος με σχετικά κεφάλαια διευκολύνει πολύ τη διαδικασία της ανάγνωσης/μάθησης, αφού δίνει τη δυνατότητα στον αναγνώστη να εντοπίσει άμεσα τα θέματα που τον αφορούν περισσότερο. Πιο συγκεκριμένα, το βιβλίο χωρίζεται σε 4 θεματικές ενότητες (26 κεφάλαια) καλύπτοντας τις σπουδαιότερες πτυχές του μάνατζμεντ. Επιπλέον, τα κεφάλαια χωρίζονται σε διακριτές υπο-ενότητες ξεκινώντας με τους στόχους μάθησης (όπου κρίνεται απαραίτητο) και κλείνοντας με ασκήσεις κατανόησης. Τα μέρη αυτά είναι:

Διοίκηση και Διοικητικό Περιβάλλον (εισαγωγικές έννοιες, ιστορική αναδρομή, επίτευξη παραγωγικότητας)

Διοίκηση Εργασίας και Οργανισμών (προγραμματισμός, λήψη αποφάσεων, δημιουργική, οργάνωση, εξουσιοδότηση, έλεγχος)

Διοίκηση Ανθρώπων (στελέχωση, ηγεσία, παρακίνηση, στοχοθεσία, εταιρική επικοινωνία, ανάπτυξη υφισταμένων, ο ρόλος των ομάδων εργασίας, διοίκηση αλλαγών)

Νέα θέματα Γενικότερου Διοικητικού Ενδιαφέροντος (κοινωνική ευθύνη, διεθνοποίηση αγορών, ανθρώπινες σχέσεις και στρες, τάσεις του μάνατζμεντ.

Η πληθώρα των παραδειγμάτων/μελετών περίπτωσης από σύγχρονες επιχειρήσεις και η παράθεση ασκήσεων υποστηρίζουν την πρακτική προσέγγιση στη μάθηση, η οποία συνδυασμένη αριστοτεχνικά με τη θεωρία καθιστούν το βιβλίο εξαιρετικό εργαλείο για την απόκτηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και τεχνικών του αποτελεσματικού μάνατζμεντ.

2) Βιβλίο: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

Εκδόσεις CeMS (σελ. 636)

Συγγραφέας: Καθηγητής Χαράλαμπος Κ. Κανελλόπουλος

Γνωρίζοντας πλέον ότι στη παγκοσμιοποιημένη οικονομία, η διάχυση των καινοτομιών και η αντιγραφή αυτών είναι ταχύτερη από ποτέ η επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος δημιουργείται και ενισχύεται μέσα από τον πιο πολύτιμο πόρο της επιχείρησης, τους ανθρώπους της. Η αναβάθμιση της σημασίας της Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού τα τελευταία χρόνια φέρνει τη λειτουργία αυτή σε ισότιμο επίπεδο με τις άλλες βασικές λειτουργίες μέσα στην επιχείρηση, δηλαδή στο ανώτατο στρατηγικό επίπεδο και την καθιστά κρίσιμο παράγοντα που συμβάλλει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής της επιχείρησης. Στο γεγονός αυτό συντέλεσαν επίσης και οι αλλαγές που έχουν λάβει χώρα στα χαρακτηριστικά και στη σύνθεση του εργασιακού δυναμικού. Το αυξανόμενο ποσοστό των εργαζομένων με μεταλυκειακή εκπαίδευση, η μεγάλη εισροή γυναικών στην αγορά εργασίας και δη σε υψηλόβαθμες στελεχιακές θέσεις, η διαφοροποιούμενη ηλικιακή κατανομή και η εθνική/θρησκευτική/ πολιτισμική πολυμορφία είναι ορισμένες από αυτές τις αλλαγές. Στο βιβλίο αυτό ο γνωστός καθηγητής για την εκτενή ερευνητική του δραστηριότητα και βιβλιογραφία πάνω σε θέματα Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού, κύριος Χαράλαμπος Κ. Κανελλόπουλος, πραγματοποιεί μια εις βάθος ανάλυση της σχετικής σημασίας των επιμέρους λειτουργιών της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. Εννοιολογικοί ορισμοί, θεωρίες της ΔΑΔ, συστήματα, μέθοδοι, πολιτικές και τακτικές παρουσιάζονται με τρόπο μεστό και πλήρως προσαρμοσμένο στις σύγχρονες συνθήκες της οικονομικής μονάδας. Το βιβλίο αποτελείται από 14 κεφαλαία. Η διάρθρωση του βιβλίου βοηθά τον μελετητή, είτε έμπειρο εργαζόμενο είτε νεοεισερχόμενο στη λειτουργία της ΔΑΔ. Στην αρχή των κεφαλαίων προσδιορίζονται οι σκοποί μάθησης και στο τέλος παρατίθενται περίληψη και ερωτήσεις/ ασκήσεις κατανόησης. Στα πρώτα κεφάλαια παρουσιάζονται οι εισαγωγικές έννοιες και οι συνθήκες λειτουργίας της ΔΑΔ και στη συνέχεια η μελέτη προχωρά σε στρατηγικά θέματα (προγραμματισμός, προσέλκυση προσωπικού, σχεδιασμός σταδιοδρομίας, αναζήτηση εργασίας αλλά επίσης επιλογή προσωπικού, εκπαίδευση και ανάπτυξη στελεχών, αξιολόγηση απόδοσης, πολιτική μισθών και πρόσθετων παροχών, μεταβολές υπηρεσιακής κατάστασης). Ακόμα, θίγονται θέματα υγείας και ασφάλειας εργαζομένων, λειτουργίας του συνδικαλισμού, παραπόνων και πειθαρχικών ενεργειών, ενδυνάμωσης κ.α. Η παρουσίαση των θεμάτων είναι εμπλουτισμένη με σύγχρονα παραδείγματα, δοκιμασμένες ιδέες και σύγχρονα εργαλεία για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των επίκαιρων θεμάτων στη ΔΑΔ. Δεδομένου ότι σήμερα ο κύριος ρόλος της ΔΑΔ δεν είναι απλά να διαχειρίζεται τα θέματα νομότυπης πρόσληψης, μισθοδοσίας, απόλυσης κ.α. αλλά να υποστηρίζει τους εργαζομένους και να τούς υποβοηθά να αναπτύσσονται τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά με απώτερο σκοπό να αξιοποιούν στον καλύτερο βαθμό τα προσόντα και τις ικανότητες τους και να συμβάλουν με τον αποδοτικότερο τρόπο στους στόχους της επιχείρησης, στο βιβλίο αυτό επιχειρείται μια κριτική προσέγγιση των θεμάτων, ώστε όσοι ασχολούνται με τη Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού να ευαισθητοποιούνται κατάλληλα και να μπορούν να ανταποκριθούν με περισσότερες γνώσεις και δεξιότητες στις περίπλοκες υποχρεώσεις τους.

3) Βιβλίο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εκδόσεις CeMS (σελ. 382)

Συγγραφέας: Καθηγητής Χαράλαμπος Κ. Κανελλόπουλος

4) Βιβλίο: ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Εκδόσεις CeMS (σελ. 147)

Συγγραφέας: Καθηγητής Χαράλαμπος Κ. Κανελλόπουλος

5) Βιβλίο: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΙΕΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εκδόσεις CeMS (σελ. 423)

Συγγραφέας: Καθηγητής Χαράλαμπος Κ. Κανελλόπουλος