Σπουδές στην Μεγάλη Βρετανία

Η μακρόχρονη εμπειρία του CeMS στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλών στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων αλλά και στον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού και αποκατάστασης εργασίας μπορεί να βοηθήσει τους υποψηφίους να πάρουν τις σωστές αποφάσεις σχετικά με τις σπουδές τους και την καριέρα τους.

Το CeMS αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία συμβούλευσης για αιτήσεις σε Πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας σε προπτυχιακά (Bachelor) και μεταπτυχιακά (Master). Πρόκειται για εξατομικευμένες συμβουλές ώστε να ταιριάζουν στο προφίλ του κάθε υποψηφίου. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν αναζήτηση και εύρεση Πανεπιστημίων ανάλογα με τα προσόντα και τις προτιμήσεις των υποψηφίων, ενημέρωση και συμβούλευση εάν επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι για Πανεπιστήμια και περιοχές, επικοινωνία με Πανεπιστήμια ,συμπλήρωση αποστολή και παρακολούθηση αιτήσεων για καλύτερη έκβαση, επιλογή διαμονής και όλες τις πληροφορίες σχετικά με την τελική επιλογή του υποψήφιου.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι:

  • Συμβούλευση στην σωστή επιλογή του Πανεπιστημίου ανάλογα με το προφίλ του υποψηφίου
  • Μετάφραση και σύνταξη των απαραίτητων δικαιολογητικών
  • Κατάθεση και παρακολούθηση αιτήσεων
  • Επικοινωνία με Πανεπιστήμια
  • Αιτήσεις προς εστίες

Φυσικά το CeMS αναλαμβάνει και οποιαδήποτε περίπτωση που μπορεί να είναι διαφορετική και μπορεί να απαιτεί συγκεκριμένους χειρισμούς.

Η εμπειρία του CeMS στον χώρο δίνει την δυνατότητα στους υποψήφιους να έχουν τις καλύτερες επιλογές και μεγαλύτερες πιθανότητες εισαγωγής στα Πανεπιστήμια της προτίμησής τους αλλά και να προετοιμαστούν για τις σπουδές τους. Επιπρόσθετα το CeMS αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα τα προγράμματα σπουδών της σχολής School of the Built Environment του Πανεπιστημίου HeriotWatt.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες και πως μπορούν αυτές να προσαρμοστούν στις δικές σας ανάγκες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.