Προγράμματα

Edinburgh Business School

Master of Business Administration

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master of Business Administration απευθύνεται σε ανθρώπους που είτε εργάζονται είτε επιθυμούν να εργαστούν σε μια διοικητική θέση. Ο σκοπός του προγράμματος είναι να δημιουργήσει στελέχη ικανά που θα μπορούν να πάρουν στρατηγικές αποφάσεις πάνω σε πληθώρα διοικητικών θεμάτων και θα μπορούν να διοικήσουν με επιτυχία είτε μια ομάδα εργαζομένων, είτε ένα τμήμα μιας επιχείρησης / οργανισμού, είτε μια ολόκληρη επιχείρηση. περισσότερα

Master of Business Administration with a specialism

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα Master of Business Administration with a specialism απευθύνονται σε ανθρώπους που επιθυμούν να αποκτήσουν ένα MBA αλλά παράλληλα επιθυμούν να εξειδικευτούν σε έναν συγκεκριμένο τομέα. Ο σκοπός των προγραμμάτων είναι να δημιουργήσουν στελέχη ικανά που θα μπορούν να διοικήσουν συγκεκριμένα τμήματα και τομείς επιχειρήσεων. περισσότερα

MSc in Financial Management

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc in Financial Management απευθύνεται σε απόφοιτους πανεπιστημίου και επαγγελματίες που αναζητούν μια εξειδίκευση στον χρηματοοικονομικό και τραπεζικό κλάδο. Στην εποχή της κρίσης χρειάζεται η κατάλληλη επιστημονική ειδίκευση και κατάρτιση για να μπορούν να παρθούν οι σωστές αποφάσεις σε θέματα ανάλυσης επενδύσεων και πρόβλεψης της αγοράς. περισσότερα

MSc in Human Resource Management

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc in Human Resource Management απευθύνεται σε ανθρώπους που είτε εργάζονται στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού είτε έχουν τελειώσει κάποια ανώτατη ή επαγγελματική σχολή και επιθυμούν να εξειδικευτούν και να απασχοληθούν σε αυτόν τον τομέα. Η αξιοποίηση και διαχείριση του δυναμικού μιας επιχείρησης ή οργανισμού είναι πολύ σημαντική για την ομαλή λειτουργία της. περισσότερα

MSc in Marketing

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc in Marketing απευθύνεται σε απόφοιτους πανεπιστημίου και επαγγελματίες που αναζητούν μια εξειδίκευση στον κλάδο του Marketing. Στον κόσμο των επιχειρήσεων η επιτυχία από την αποτυχία κρίνεται σε μεγάλο βαθμό από το πώς η ίδια επιχείρηση θα διαχειριστεί, πουλήσει ή θα προωθήσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της. Το μεταπτυχιακό σε Marketing βοηθάει τον εκπαιδευόμενο να αποκτήσει εκείνες τις γνώσεις που θα βοηθήσουν να έχει έλεγχο των παραπάνω. περισσότερα

MSc in Strategic Planning

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc in Strategic Planning απευθύνεται σε ανθρώπους που έχουν τελειώσει κάποια ανώτατη ή επαγγελματική σχολή και επιθυμούν να εξειδικευτούν και να απασχοληθούν σε τομέα οργάνωσης και σχεδιασμού σε μια επιχείρηση ή οργανισμό. περισσότερα

School of the Built Environment

MSc in Construction Project Management

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc in Construction Management (Project Management) απευθύνεται σε ανθρώπους που εργάζονται σε θέσεις που σχετίζονται με κατασκευές ακινήτων, δημοσίων έργων, κατασκευών ηλεκτρονικών ή μηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και σε ανθρώπους που έχουν μόλις τελειώσει μια ανώτατη ή επαγγελματική σχολή και επιθυμούν μια εξειδίκευση στον συγκεκριμένο κλάδο. περισσότερα

MSc in Facilities Management

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc in Facilities Management απευθύνεται σε ανθρώπους που εργάζονται σε θέσεις που σχετίζονται με διαχείριση εγκαταστάσεων και κτηρίων ώστε να μπορούν να διαχειριστούν την ασφαλή και ομαλή λειτουργία των κτηρίων αυτών καθώς και σε ανθρώπους που έχουν μόλις τελειώσει μια ανώτατη ή επαγγελματική σχολή και επιθυμούν μια εξειδίκευση στον συγκεκριμένο κλάδο. περισσότερα

MSc in Quantity Surveying

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc in Quantity Surveying απευθύνεται σε ανθρώπους που εργάζονται σε θέσεις που σχετίζονται με κατασκευές κτιρίων, δημοσίων έργων ή στελέχη κατασκευαστικών εταιριών, στην διαχείριση κατασκευών, και σε ανθρώπους που επιθεωρούν κατασκευές, καθώς και σε ανθρώπους που έχουν μόλις τελειώσει μια ανώτατη ή επαγγελματική σχολή και επιθυμούν μια εξειδίκευση στον συγκεκριμένο κλάδο. περισσότερα

MSc in Real Estate Investment & Finance

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc in Real Estate Investment and Finance απευθύνεται σε ανθρώπους που εργάζονται σε θέσεις που σχετίζονται με επενδύσεις και εκτιμήσεις ακινήτων, καθώς και σε ανθρώπους που έχουν μόλις τελειώσει μια ανώτατη ή επαγγελματική σχολή και επιθυμούν μια εξειδίκευση στον κτηματομεσιτικό κλάδο. περισσότερα

MSc in Real Estate Management & Development

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc in Real Estate Management & Development απευθύνεται σε ανθρώπους που εργάζονται σε θέσεις που σχετίζονται με επενδύσεις, εκτιμήσεις και διαχείρισης ακινήτων, καθώς και σε ανθρώπους που έχουν μόλις τελειώσει μια ανώτατη ή επαγγελματική σχολή και επιθυμούν μια εξειδίκευση στον κτηματομεσιτικό κλαδο. περισσότερα