MBA with a Specialism

To ΜΒΑ with a specialism είναι ένα πρόγραμμα που δίνει την δυνατότητα σε σπουδαστές να αποκτήσουν όλες εκείνες τις δεξιότητες που προσφέρει ένα παραδοσιακό MBA αλλά παράλληλα να μπορέσουν να αποκτήσουν και εξειδικευμένες γνώσεις πάνω σε διαφορετικούς τομείς. Το Edinburgh Business School προσφέρει τα εξής εξειδικευμένα προγράμματα MBA:

 • MBA with a specialism in Finance
 • MBA with a specialism in Marketing
 • MBA with a specialism in Human Resource Management
 • MBA with a specialism in Strategic Planning
 • MBA with a specialism in Oil and Gas Management

Οι φοιτητές παρακολουθούν το ίδιο πρόγραμμα σπουδών με τους φοιτητές του Heriot – Watt University του Εδιμβούργου, παίρνουν το πτυχίο του Πανεπιστημίου και θεωρούνται πλήρη μέλη της φοιτητικής κοινότητάς του, με τα ίδια ακριβώς δικαιώματα που έχουν και οι φοιτητές που σπουδάζουν στη Σκωτία. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση για τους φοιτητές να μεταβούν στο Πανεπιστήμιο παρά μόνο εάν επιθυμούν οι ίδιοι να παρακολουθήσουν κάποια μαθήματα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους, οπότε προσφέρεται σε ευέλικτη μορφή και κάθε σπουδαστής μπορεί να αποφασίσει να προσαρμόσει τον χρόνο σπουδών ανάλογα με τις αντίστοιχες ανάγκες. Ο προτεινόμενος χρόνος σπουδών είναι περίπου 24 μήνες αλλά μπορεί να ολοκληρωθεί και γρηγορότερα ή πιο αργά. To ΜΒΑ with a specialism του Edinburgh Business School αποτελείται από 11 ενότητες από τις οποίες οι 7 είναι υποχρεωτικές (core courses / όπως το MBA) και οι τέσσερις είναι επιλογής από την λίστα των εξειδικευμένων μαθημάτων. Τα μαθήματα των εξειδικεύσεων είναι: MBA with a specialism in Finance:

 • Corporate Governance
 • Credit Risk Management
 • Derivative
 • Financial Risk Management
 • Mergers & Acquisitions
 • Practical History of Financial Markets
 • Quantitative Methods

MBA with a specialism in Marketing:

 • Consumer Behavior
 • International Marketing
 • Marketing Channels
 • Marketing Communications
 • Marketing Research
 • Negotiation
 • Principles of Retailing
 • Quantitative Methods
 • Sales Force Management
 • Services Marketing

MBA with a specialism in Human Resource Management:

 • Developing Effective Managers and Leaders
 • Employee Relations
 • Employee Resourcing
 • Human Resource Development
 • Human Resource Management
 • Influence
 • Managing People in Changing Contexts
 • Managing People in Global Markets
 • Managing Personal Competencies
 • Negotiation
 • Performance Management

MBA with a specialism in Strategic Planning:

 • Alliances and Partnerships
 • Corporate Governance
 • Competitive Strategy
 • Leadership
 • Making Strategies Work
 • Mergers & Acquisitions
 • Strategic Negotiation
 • Strategic Risk Management

MBA with a specialism in Oil and Gas Management:

 • Finance for the Oil & Gas Industry
 • Project Management for the Oil & Gas Industry
 • Strategic Planning for the Oil & Gas Industry
 • Strategic Negotiation for the Oil & Gas Industry
Τα υψηλά στάνταρντ του Πανεπιστημίου ελέγχονται από τον Οργανισμό Διασφάλισης Ποιότητας (Quality Assurance Agency) του Βρετανικού κράτους. Το Πανεπιστήμιο Heriot – Watt του Εδιμβούργου είναι κρατικό Βρετανικό Πανεπιστήμιο (Chartered British University) και βρίσκεται στην λίστα των αναγνωρισμένων ιδρυμάτων του επίσημου Ελληνικού φορέα αναγνώρισης πτυχίων του εξωτερικού, Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). Στον κόσμο των επιχειρήσεων το Edinburgh Business School κατέχει περίοπτη θέση αφού το 40% των μεγαλύτερων επιχειρήσεων στον κόσμο με βάση την κατάταξη (Fortune 500), έχουν στο δυναμικό τους αποφοίτους του προγράμματος MBA. Με ένα παγκόσμιο δίκτυο επιτυχημένων αποφοίτων, αναγνώριση από κρατικούς οργανισμούς, πολυεθνικές εταιρίες καθώς και τα ΜΜΕ το Edinburgh Business School προσφέρει προγράμματα και τίτλους σπουδών που βελτιώνουν τις δεξιότητες των εκπαιδευομένων, αυξάνουν τις δυνατότητες επαγγελματικής σταδιοδρομίας και βοηθούν τις επιδόσεις των εταιριών.
Μπορεί να ξεκινήσει κάποιος το πρόγραμμα σχεδόν όποτε επιθυμεί αφού υπάρχουν ενάρξεις πέντε φορές τον χρόνο: Σεπτέμβριο, Νοέμβριο, Ιανουάριο, Μάρτιο και Ιούνιο. Η υποβολή της αίτησης πρέπει να γίνει περίπου δεκαπέντε μέρες πριν την εκάστοτε έναρξη. Για την αίτηση θα χρειαστούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή αναλυτική βαθμολογία ή Επαγγελματικό δίπλωμα (υπό όρους)
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Μία συστατική επιστολή
 • Μία έγχρωμη φωτογραφία
 • Αίτηση εγγραφής συμπληρωμένη (παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να προμηθευτείτε την αίτηση)

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Υπάρχει μεγάλη ευελιξία στην καταβολή των διδάκτρων καθώς μπορεί να γίνει είτε ανά μάθημα (όποτε γίνει εγγραφή στο μάθημα) είτε σε δόσεις στην διάρκεια του προγράμματος. Στα δίδακτρα περιλαμβάνονται όλες οι παροχές, τα βιβλία, τα study-packs, οι σημειώσεις, οι ασκήσεις, τα case studies, τα εξέταστρα, η χρήση της βιβλιοθήκης, η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου με προσωπικό κωδικό για κάθε σπουδαστή και γενικά η χρήση των υπηρεσιών του CeMS. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.