MSc in Financial Management

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc in Financial Management απευθύνεται σε απόφοιτους πανεπιστημίου και επαγγελματίες που αναζητούν μια εξειδίκευση στον χρηματοοικονομικό και τραπεζικό κλάδο. Στην εποχή της κρίσης χρειάζεται η κατάλληλη επιστημονική ειδίκευση και κατάρτιση για να μπορούν να παρθούν οι σωστές αποφάσεις σε θέματα ανάλυσης επενδύσεων και πρόβλεψης της αγοράς. Οι φοιτητές παρακολουθούν το ίδιο πρόγραμμα σπουδών με τους φοιτητές του Heriot – Watt University του Εδιμβούργου, παίρνουν το πτυχίο του Πανεπιστημίου και θεωρούνται πλήρη μέλη της φοιτητικής κοινότητάς του, με τα ίδια ακριβώς δικαιώματα που έχουν και οι φοιτητές που σπουδάζουν στη Σκωτία. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση για τους φοιτητές να μεταβούν στο Πανεπιστήμιο παρά μόνο εάν επιθυμούν οι ίδιοι να παρακολουθήσουν κάποια μαθήματα.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους, οπότε προσφέρεται σε ευέλικτη μορφή και κάθε σπουδαστής μπορεί να αποφασίσει να προσαρμόσει τον χρόνο σπουδών ανάλογα με τις αντίστοιχες ανάγκες. Ο προτεινόμενος χρόνος σπουδών είναι περίπου 24 μήνες αλλά μπορεί να ολοκληρωθεί και γρηγορότερα ή πιο αργά. Το πρόγραμμα έχει μορφή σπονδυλωτή (modular), δηλαδή μόλις ολοκληρωθεί η ύλη μίας ενότητας, ο σπουδαστής προχωρά στην επόμενη. Το πρόγραμμα αποτελείται από πέντε (5) υποχρεωτικές ενότητες (core courses) και τέσσερις (4) επιλογής (elective courses) που επιλέγονται από την παρακάτω λίστα.

Core courses:

 • Accounting
 • Credit Risk Management
 • Derivatives
 • Finance
 • Financial Risk Management

Elective courses (choose 4 of the following):

 • Corporate Governance
 • Mergers & Acquisitions
 • Practical History of Financial Markets
 • Quantitative Methods
 • Strategic Planning
Τα υψηλά στάνταρντ του Πανεπιστημίου ελέγχονται από τον Οργανισμό Διασφάλισης Ποιότητας (Quality Assurance Agency) του Βρετανικού κράτους. Το Πανεπιστήμιο Heriot – Watt του Eδιμβούργου είναι κρατικό Βρετανικό Πανεπιστήμιο (Chartered British University) και βρίσκεται στην λίστα των αναγνωρισμένων ιδρυμάτων του επίσημου Ελληνικού φορέα αναγνώρισης πτυχίων του εξωτερικού, Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). Στον κόσμο των επιχειρήσεων το Edinburgh Business School κατέχει περίοπτη θέση αφού το 40% των μεγαλύτερων επιχειρήσεων στον κόσμο με βάση την κατάταξη (Fortune 500), έχουν στο δυναμικό τους αποφοίτους του προγράμματος MBA. Με ένα παγκόσμιο δίκτυο επιτυχημένων αποφοίτων, αναγνώριση από κρατικούς οργανισμούς, πολυεθνικές εταιρίες καθώς και τα ΜΜΕ το Edinburgh Business School προσφέρει προγράμματα και τίτλους σπουδών που βελτιώνουν τις δεξιότητες των εκπαιδευομένων, αυξάνουν τις δυνατότητες επαγγελματικής σταδιοδρομίας και βοηθούν τις επιδόσεις των εταιριών.
Μπορεί να ξεκινήσει κάποιος το πρόγραμμα σχεδόν όποτε επιθυμεί αφού υπάρχουν ενάρξεις πέντε φορές τον χρόνο: Σεπτέμβριο, Νοέμβριο, Ιανουάριο, Μάρτιο και Ιούνιο. Η υποβολή της αίτησης πρέπει να γίνει περίπου δεκαπέντε μέρες πριν την εκάστοτε έναρξη. Για την αίτηση θα χρειαστούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή αναλυτική βαθμολογία ή Επαγγελματικό δίπλωμα (υπό όρους)
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Μία συστατική επιστολή
 • Μία έγχρωμη φωτογραφία
 • Αίτηση εγγραφής συμπληρωμένη (παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να προμηθευτείτε την αίτηση)

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Υπάρχει μεγάλη ευελιξία στην καταβολή των διδάκτρων καθώς μπορεί να γίνει είτε ανά μάθημα (όποτε γίνει εγγραφή στο μάθημα) είτε σε δόσεις στην διάρκεια του προγράμματος. Στα δίδακτρα περιλαμβάνονται όλες οι παροχές, τα βιβλία, τα study-packs, οι σημειώσεις, οι ασκήσεις, τα case studies, τα εξέταστρα, η χρήση της βιβλιοθήκης, η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου με προσωπικό κωδικό για κάθε σπουδαστή. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.
Μια εξαιρετική ευκαιρία που μου έδωσε τη δυνατότητα να ανακαλύψω τις προοπτικές μου
Γιώργος Π.