MBA

Το ΜΒΑ είναι ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πτυχία παγκοσμίως για τα μελλοντικά υψηλόβαθμα στελέχη. Το Edinburgh Business School του Πανεπιστημίου Heriot – Watt του Εδιμβούργου προσφέρει ένα ευρύ εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σχετικό με όλους τους επαγγελματικούς τομείς, στους οποίους ενδιαφέρονται να εξελιχθούν οι απόφοιτοί του. Μέσω του περιεχομένου των μαθημάτων που προσφέρει το Edinburgh Business School, το ΜΒΑ του είναι από τα πιο ανταγωνιστικά και ευέλικτα παγκοσμίως, γιατί δίνει έμφαση στην απόκτηση ικανοτήτων για την επίλυση των πραγματικών προβλημάτων μίας επιχείρησης και παράλληλα δίνει την ευελιξία στους σπουδαστές να προσαρμόσουν τις σπουδές τους ανάλογα με τις ανάγκες. Οι φοιτητές παρακολουθούν το ίδιο πρόγραμμα σπουδών με τους φοιτητές του Heriot – Watt University του Εδιμβούργου, παίρνουν το πτυχίο του Πανεπιστημίου και θεωρούνται πλήρη μέλη της φοιτητικής κοινότητάς του, με τα ίδια ακριβώς δικαιώματα που έχουν και οι φοιτητές που σπουδάζουν στη Σκωτία. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση για τους φοιτητές να μεταβούν στο Πανεπιστήμιο παρά μόνο εάν επιθυμούν οι ίδιοι να παρακολουθήσουν κάποια μαθήματα.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους, οπότε προσφέρεται σε ευέλικτη μορφή και κάθε σπουδαστής μπορεί να αποφασίσει να προσαρμόσει τον χρόνο σπουδών ανάλογα με τις αντίστοιχες ανάγκες. Ο προτεινόμενος χρόνος σπουδών είναι περίπου 24 μήνες αλλά μπορεί να ολοκληρωθεί και γρηγορότερα ή πιο αργά. To ΜΒΑ του Edinburgh Business School αποτελείται από 9 ενότητες από τις οποίες οι 7 είναι υποχρεωτικές (core courses) και οι δύο είναι επιλογής (elective courses). Οι υποχρεωτικές ενότητες χωρίζονται σε δύο στάδια (stages 1,2). Όταν ολοκληρωθούν οι ενότητες του πρώτου σταδίου τότε ο φοιτητής ασχολείται με τις ενότητες του δεύτερου σταδίου (stage 2). Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι:

Stage 1 courses:

 • Organisational Behavior
 • Marketing
 • Economics
 • Accounting
 • Finance

Stage 2 courses:

 • Project Management
 • Strategic Planning

Η επιλογή των μαθημάτων επιλογής γίνεται από 32 διαθέσιμους τίτλους μαθημάτων που συνεχώς ανανεώνονται.

Τα υψηλά στάνταρντ του Πανεπιστημίου ελέγχονται από τον Οργανισμό Διασφάλισης Ποιότητας (Quality Assurance Agency) του Βρετανικού κράτους. Το Πανεπιστήμιο Heriot – Watt του Eδιμβούργου είναι κρατικό Βρετανικό Πανεπιστήμιο (Chartered British University) και βρίσκεται στην λίστα των αναγνωρισμένων ιδρυμάτων του επίσημου Ελληνικού φορέα αναγνώρισης πτυχίων του εξωτερικού, Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). Στον κόσμο των επιχειρήσεων το Edinburgh Business School κατέχει περίοπτη θέση αφού το 40% των μεγαλύτερων επιχειρήσεων στον κόσμο με βάση την κατάταξη (Fortune 500), έχουν στο δυναμικό τους αποφοίτους του προγράμματος MBA. Με ένα παγκόσμιο δίκτυο επιτυχημένων αποφοίτων, αναγνώριση από κρατικούς οργανισμούς, πολυεθνικές εταιρίες καθώς και τα ΜΜΕ το Edinburgh Business School προσφέρει προγράμματα και τίτλους σπουδών που βελτιώνουν τις δεξιότητες των εκπαιδευομένων, αυξάνουν τις δυνατότητες επαγγελματικής σταδιοδρομίας και βοηθούν τις επιδόσεις των εταιριών.
Μπορεί να ξεκινήσει κάποιος το πρόγραμμα σχεδόν όποτε επιθυμεί αφού υπάρχουν ενάρξεις πέντε φορές τον χρόνο: Σεπτέμβριο, Νοέμβριο, Ιανουάριο, Μάρτιο και Ιούνιο. Η υποβολή της αίτησης πρέπει να γίνει περίπου δεκαπέντε μέρες πριν την εκάστοτε έναρξη. Για την αίτηση θα χρειαστούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή αναλυτική βαθμολογία ή Επαγγελματικό δίπλωμα (υπό όρους)
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Μία συστατική επιστολή
 • Μία έγχρωμη φωτογραφία
 • Αίτηση εγγραφής συμπληρωμένη (παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να προμηθευτείτε την αίτηση)

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Υπάρχει μεγάλη ευελιξία στην καταβολή των διδάκτρων καθώς μπορεί να γίνει είτε ανά μάθημα (όποτε γίνει εγγραφή στο μάθημα) είτε σε δόσεις στην διάρκεια του προγράμματος. Στα δίδακτρα περιλαμβάνονται όλες οι παροχές, τα βιβλία, τα study-packs, οι σημειώσεις, οι ασκήσεις, τα case studies, τα εξέταστρα, η χρήση της βιβλιοθήκης, η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου με προσωπικό κωδικό για κάθε σπουδαστή.
Έμεινα απόλυτα ευχαριστημένος από το περιεχόμενο και από την εξαιρετική ευελιξία του προγράμματος, αλλά επίσης από τις διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες του CeMS.
Θανάσης Μ.