Εκτιμητές Ακινήτων με Επαγγελματική Αναγνώριση RICS

Η εκτιμητική προσφέρει μια καριέρα με πολλά πλεονεκτήματα συνδυάζοντας ένα υψηλά αμειβόμενο επάγγελμα, την ευελιξία στη σταδιοδρομία, είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας είτε στα πλαίσια μια μεγάλης εταιρίας ή οργανισμού, καθώς και την ευκαιρία να είναι κάποιος μέρος ενός  ραγδαία αναπτυσσόμενου επαγγέλματος ακόμη και ευκαιρίες ταξιδιών. Οι εκτιμητές προσφέρουν συμβουλές για μια μεγάλη σειρά θεμάτων σε σχέση με την γη, την ιδιοκτησία, τις κατασκευές και το περιβάλλον.

Read More…