Εκτιμητές Ακινήτων με Επαγγελματική Αναγνώριση RICS

Η εκτιμητική προσφέρει μια καριέρα με πολλά πλεονεκτήματα συνδυάζοντας ένα υψηλά αμειβόμενο επάγγελμα, την ευελιξία στη σταδιοδρομία, είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας είτε στα πλαίσια μια μεγάλης εταιρίας ή οργανισμού, καθώς και την ευκαιρία να είναι κάποιος μέρος ενός  ραγδαία αναπτυσσόμενου επαγγέλματος ακόμη και ευκαιρίες ταξιδιών. Οι εκτιμητές προσφέρουν συμβουλές για μια μεγάλη σειρά θεμάτων σε σχέση με την γη, την ιδιοκτησία, τις κατασκευές και το περιβάλλον.

Για να μπορεί να έχει κάποιος πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα και αναγνωρισημότητα στην αγορά εργασίας θα πρέπει να γίνει Πιστοποιημένο μέλος (Chartered) μέσω του RICS. Το RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) είναι ο επαγγελματικός οργανισμός εκτιμητών και πραγματογνωμόνων της Μεγάλης Βρετανίας. Λόγω της παγκόσμιας αναγνωρισημότητας του RICS η ιδιότητα του Πιστοποιημένου Εκτιμητή Ακίνητης Περιουσίας προσφέρει εξαιρετικές δυνατότητες καριέρας και επαγγελματικής ανέλιξης.

Το επάγγελμα του Πιστοποιημένου Εκτιμητή του RICS περιλαμβάνει όλα τα θέματα σε σχέση με την ακίνητη περιουσία, όπως αξιολόγηση αναπτυξιακών σχεδίων, εκτίμηση αξίας υπαρχόντων ακινήτων και συμβουλές πάνω σε διαχείριση και επένδυση χαρτοφυλακίων ακίνητης περιουσίας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι εξαίρετη καριέρα με βάση τα πτυχία αυτά έχουν κάνει μηχανικοί και μη σε μεγάλες ελληνικές και ξένες τράπεζες, όπως και στις γνωστές κτηματομεσιτικές εταιρίες (ελληνικές και πολυεθνικές στην Ελλάδα), αλλά και σε αναπτυξιακές εταιρίες και κατασκευών , όπως και ως ιδιώτες εκτιμητές.

Για να γίνει κάποιος εκτιμητής ακίνητης περιουσίας δεν χρειάζεται μόνο η σχετική εμπειρία πάνω στον συγκεκριμένο τομέα, αλλά χρειάζεται να έχει ολοκληρώσει και τις αντίστοιχες αναγνωρισμένες από το RICS σπουδές. Μέσα από τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Heriot-Watt του Εδιμβούργου με το Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), τα MSc προγράμματα στην Ελλάδα είναι πλήρως αναγνωρισμένα από το RICS. Αυτό αποδεικνύει ότι τα προγράμματα ανταποκρίνονται στις αρχές ποιότητας του RICS και τα μεταπτυχιακά που παρέχονται δίνουν την δυνατότητα εγγραφής και πιστοποίησης από τον οργανισμό στους φοιτητές που σπουδάζουν με υποστήριξη μέσω του CeMS και που ολοκληρώνουν επιτυχώς ένα από τα προγράμματα, με όλα τα σχετικά οφέλη που προσφέρει αυτή η πιστοποίηση.

Τις αρχές ποιότητας που εμπεριέχονται στα προγράμματα που είναι αναγνωρισμένα από το RICS μπορείτε να τις βρείτε στη διεύθυνση: http://www.ricscourses.org/pages/Accreditation.aspx

Τα οφέλη από την εγγραφή και πιστοποίηση του RICS μπορείτε να τα βρείτε στη διεύθυνση: http://www.rics.org/site/download_feed.aspx?fileID=1054&fileExtension=PD

Τα αναγνωρισμένα προγράμματα είναι:

  • MSc Construction Project Management
  • MSc Real Estate Management & Development
  • MSc Real Estate Investment and Finance
  • MSc Quantity Surveying
  • MSc Facilities Management

Share

Leave a Reply